Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S590A Šintavská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke Šintavskej a Budatínskej ulice 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri vjazde na parkovisko pri obytnom dome 0,145 145 2,9 420,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový poškodené ZDZ na ZÚ aj KÚ