Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S480A Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Prístavnom moste 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Dolnozemskej ceste 0,42 420 2,1 882 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou dláždený nedostatočná šírka, chýba dopravné značenie, nerovnosti
S480B Dolnozemská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za križovatkou ul. Einsteinova a Dolnozemská cesta pri Ekonomickej univerzite 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri zastávke MHD 0,34 340 1,2 408 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový zeleň zasahuje do prechodového prierezu, trhliny a nerovnosti
S480B Dolnozemská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 55 zastávka MHD
S480B Dolnozemská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za zastávkou MHD 0,34 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri vjazde do areálu Ekonomickej univerzity 0,556 216 1,5 324 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový trhliny
S480B Dolnozemská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 271 bez dopravného značenia pre cyklistov
S480B Dolnozemská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za vjazdom do predajne Seat 0,556 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred vjazdom do priľahlého areálu predajne Volkswagen 0,683 127 1,4 177,8 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
S480B Dolnozemská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 26 chýba priechod pre cyklistov
S480B Dolnozemská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za vjazdom do priľahlého areálu predajne Volkswagen 0,683 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v mieste napojenia na MDCC (na úrovni križovatky ul. Mamateyova a Dolnozemská cesta 1,143 460 1,5 690 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
S480C Dolnozemská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na ul. Gettingova (pri križovatke s ul. Dolnozemská cesta) 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ul. Mamateyova a Dolnozemská cesta 0,861 861 1,45 1248,45 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
S480C Dolnozemská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 6 chýba priechod pre cyklistov