Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R35A Rožňavská Začiatok priechodu pre cyklistov cez odbočovací pruh z Rožňavskej ulice 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,006 6 3 18 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový bez predchádzajúceho úseku
R35A Rožňavská Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd k nakupnemucentru z Rožňavskej ulice 0,006 Koniec priechodu pre cyklistov 0,011 5 3 15 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R35A Rožňavská Začiatok priechodu pre cyklistov cez odbočovací pruh na Rožňavskú ulicu 0,011 Koniec priechodu pre cyklistov 0,017 6 3 18 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R35B Rožňavská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 395 bez DZ pre cyklistov
R35B Rožňavská Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd na stavenisko 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,01 10 2,1 21 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový bez pokračovania