Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R14A Tomanova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na hranici katastrálnych území 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov 0,028 28 3 84 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R14B Tomanova Začiatok priechodu pre cyklistov cez Tomanovu ulicu 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,009 9 2,5 22,5 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R14B Tomanova Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov pri priechode pre cyklistov 0,009 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov 0,109 100 1,2 120 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
R14B Tomanova Začiatok koridoru pre cyklistov 0,109 Koniec koridoru pre cyklistov za križovatkou s Hospodárskou ulicou 0,548 439 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R14B Tomanova Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov pri križovatke s Hospodárskou ulicou 0,548 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov na Tomanovej ulici 0,915 367 1,5 550,5 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový červeno podfarbený
R14B Na jarku Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov na ulici Na jarku 0,915 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri Roľníckej ulici 1,022 107 1,25 133,75 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový červeno podfarbený
R14C Roľnícka Začiatok priechodu pre cyklistov cez Roľnícku ulicu 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,009 9 2,5 22,5 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový červeno podfarbený
R14C Roľnícka Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov 0,009 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov 0,019 10 1,5 15 Samostatná cestička pre cyklistov dláždený
R14C Roľnícka Začiatok priechodu pre cyklistov cez Roľnícku ulicu 0,019 Koniec priechodu pre cyklistov 0,025 6 2,5 15 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový červeno podfarbený
R14C Roľnícka Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov 0,025 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri úseku trasy číslo R14D 0,089 64 1,5 96 Samostatná cestička pre cyklistov dláždený