Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R84A Príjazdná Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri žst. Bratislava - Vajnory 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri spojke cyklotrás R84 a R14 0,094 94 1,6 150,4 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový nedostatočná šírka
R84B Príjazdná Začiatok koridoru pre cyklistov pri v križovatke ulíc Príjazdná a Čierny chodník 0 Koniec koridoru pre cyklistov 0,237 237 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový nedostatočná hustota znakov VDZ
R84C Príjazdná Začiatok koridoru pre cyklistov v križovatke pri žst. Bratislava - Vajnory 0 Koniec koridoru pre cyklistov v križovatke s ulicou Čierny chodník 0,238 238 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový nedostatočná hustota znakov VDZ
R84D Príjazdná Začiatok koridoru pre cyklistov pri žst. Bratislava - Vajnory 0 Koniec koridoru pre cyklistov v križovatke pri žst. Bratislava - Vajnory 0,179 179 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R84E Príjazdná Začiatok koridoru pre cyklistov v križovatke pri žst. Bratislava - Vajnory 0 Koniec koridoru pre cyklistov pri žst. Bratislava - Vajnory 0,198 198 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R84F Príjazdná Začiatok koridoru pre cyklistov v križovatke pri žst. Bratislava - Vajnory 0 Koniec koridoru pre cyklistov v križovatke ulíc Príjazdná, Pri starom letisku a Východná 1,126 1126 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový nerovnosti, trhliny, nedostatočná hustota znakov VDZ
R84G Príjazdná Začiatok koridoru pre cyklistov pri križovatke ulíc Príjazdná, Pri starom letisku a Východná 0 Koniec koridoru pre cyklistov v križovatke pri žst. Bratislava - Vajnory 1,12 1120 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový nerovnosti, trhliny, nedostatočná hustota znakov VDZ
R84H Príjazdná/Pri starom letisku Začiatok priechodu pre cyklistov cez Príjazdnú ulicu 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,006 6 3,1 18,6 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R84H Príjazdná/Pri starom letisku Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri Príjazdnej ulici 0,006 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri ulici Pri starom letisku 0,038 32 2,6 83,2 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový červené podfarbenie, chýba ZDZ
R84H Príjazdná/Pri starom letisku Začiatok priechodu pre cyklistov cez ulicu Pri starom letisku 0,038 Koniec priechodu pre cyklistov 0,045 7 3 21 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový