Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGTS1700268 Odber el. energie_park Františkánska a uršulínska ulica 294,65 16.1.2020 Best in Parking - Slovakia s.r.o. Hodžovo námestie 1A 81106 Bratislava 50118714 Valér Jurčák vedúci odd.
MAGTS1900172 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať dielo spočívajúce v spracovaní a analýze dát a vypracovaní viacerých výstupov 7 800,00 20.1.2020 Fakulta managmentu - Univerzite Komenského v Bratislave Odbojárov 10 82005 Bratislava 397865 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGTS1900134 auditorské služby 339 728,40 20.1.2020 ACCEPT AUDIT &amp CONSULTING, s.r.o. Baštová 38 8001 Prešov 31709117 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS1900156 &quot Predmetom dodatku č.1 zmluvy je zmena posyktovateľa pre podporu a servisné služby pre počítačový program &quot &quot CENTRÁLA&quot &quot . Zverejnené dňa 18.11.2019&quot 3 300,00 20.1.2020 FT Technologies a.s. Olomoucká 15 78365 Hlubočky 26833620 Jozef Haraslín ved. ek. úseku
MAGTS1900202 el.poskytovanie údajov Bankami 49 536,00 27.1.2020 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. Mlynské Nivy 14 82109 Bratislava 35886013 Matúš Vallo primátor
MAGTS1900190 kancelárske automaty na kávu a nápoje 16 666,00 29.1.2020 alab solutions s. r. o. Stromová 15 83101 Bratislava 48081779 Matúš Vallo primátor
MAGTS1900201 Smaltované bombírované uličné tabule 27 000,00 6.2.2020 SMALT K.A.M., s.r.o. Bajanova 17 90901 Skalica 36229512 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGTS1900114 ZDZ 1,2 7.2.2020 Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 82109 Bratislava 36063606 Valér Jurčák vedúci odd.
MAGTS1900160 Čiastková Kúpna zmluva č. 17 na nákup Notebookov 51 168,00 13.2.2020 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 85101 Bratislava 36396222 Matúš Vallo primátor
MAGTS2000005 &quot Kúpna zmluva &quot &quot Zálohovací systém pre server magistrátu v dátovom centre&quot &quot &quot 53 400,00 13.2.2020 Vision IT Solutions, a. s. Pribinova 25 81109 Bratislava 36815799 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora