200 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
1 37394 202125121 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Iveta Janíková posypová soľ s protispekacou prísadou 9 600 s DPH Z202125121.pdf 7.1.2022
2 37567 NULL ZML.2022/2125227 Lehotská Antónia Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000012.pdf 3.1.2022
3 37573 NULL ZML.2022/2125226 Dlapa Ladislav JUDr. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000003.pdf 3.1.2022
4 37574 NULL ZML.2022/2125227 Lehotská Antónia Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000005.pdf 3.1.2022
5 37576 NULL ZML.2022/1317405 Matuška Peter Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000019.pdf 3.1.2022
6 37579 NULL ZML.2022/1116008 Solár Bohdan Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000018.pdf 3.1.2022
7 37581 NULL ZML.2022/2125228 Suchánková Milica MUDr. CSc. Marianum nájom za hrobové miesto 148,83 Z22000010.pdf 3.1.2022
8 37584 NULL ZML.2022/2804215 Chvojková Zuzana Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000020.pdf 3.1.2022
9 37586 NULL ZML.2022/2125232 Nižňanský Peter Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 Z22000015.pdf 3.1.2022
10 37593 NULL ZML.2022/2125227 Lehotská Antónia Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000008.pdf 3.1.2022