(English version below)
Dotazníkový prieskum bol zameraný na získanie podnetov ľudí využívajúcich park Mudrochova a priestor pred OC Račan a MÚ Rača v mestskej časti Bratislava – Rača a zároveň na porozumenie súčasnému fungovaniu týchto priestorov. Podnety a skúsenosti respondentov a respondentiek pomohli ako východisko pri ich obnove. Dotazník bol anonymný, realizovaný online formou v dátumoch od 10. – 21. februára 2021. Dotazník pripravila Sekcia mestských štúdií a participácie Metropolitného inštitútu Bratislavy. Získané dáta boli pred nahratím na OpenData portál Bratislavy anonymizované, preto sú niektoré otázky vynechané. Dotazník sa skladal z nasledujúcich otázok:
A. Prosím, popíšte svoj vzťah k parku na Mudrochovej: 
A1. Bývam v danej lokalite alebo jej blízkosti  
A2. Pracujem v danej lokalite alebo jej blízkosti  
A3. Študujem v?okolí 
A4. Využívam v blízkosti obchody a?služby 
A5. Navštevujem zdravotnícke zariadenia alebo sociálne služby 
A6. Navštevujem tu rodinu, známych, priateľov 
A7. Prechádzam územím pešo alebo na bicykli