A. Prosím, popíšte svoj vzťah k parku na Mudrochovej. A1. Bývam v danej lokalite alebo jej blízkosti A2. Pracujem v danej lokalite alebo jej blízkosti A3. Študujem v okolí A4. Využívam v blízkosti obchody a služby A5. Navštevujem zdravotnícke zariadenia alebo sociálne služby A6. Navštevujem tu rodinu, známych, priateľov A7. Prechádzam územím pešo alebo na bicykli A8. Prechádzam územím autom A9. Iné B. Akým spôsobom sa pohybujete v parku a jeho okolí? B1. Pešo B2. Na bicykli (aj elektrickom) B3. Na kolobežke, skateboarde (aj elektrickom) B4. Chodím s detským kočíkom B5. Chodím s podporou (s barlami alebo s chodítkom) B6. Používam invalidný vozík B7. Sprevádzam človeka na vozíku alebo s podporou B8. Autom B9. Iné C. Teraz sa budeme viac sústrediť v otázkach na park na Mudrochovej. Ako často ho využívate? C1. Každý deň C2. Niekoľkokrát za týždeň C3. Niekoľkokrát za mesiac C4. Niekoľkokrát za rok C5. Nikdy D. Čo zvyčajne robíte v parku Mudrochova? &quot D1. Cez park prechádzam za iným cieľom
&quot D2. Chodím sem na prechádzku D3. Sedím, oddychujem, čítam D4. Stretávam sa s inými D5. Venčím psa D6. Využívam priestor na hru (napríklad s deťmi) D7. Jazdím na bicykli, kolobežke, skateboarde D8. Cvičím, posilňujem, behám D9. Parkujem auto v blízkosti parku D10. Neviem D11. Iné E. Ako vnímate nasledujúce aspekty parku? E1.1 Veľmi pozitívne E1.2 Skôr pozitívne E1.3 Ani pozitívne, ani negatívne E1.4 Skôr negatívne E1.5 Veľmi negatívne E1.6 Neviem, netýka sa ma E2.1 Veľmi pozitívne E2.2 Skôr pozitívne E2.3 Ani pozitívne, ani negatívne E2.4 Skôr negatívne E2.5 Veľmi negatívne E2.6 Neviem, netýka sa ma E3.1 Veľmi pozitívne E3.2 Skôr pozitívne E3.3 Ani pozitívne, ani negatívne E3.4 Skôr negatívne E3.5 Veľmi negatívne E3.6 Neviem, netýka sa ma E4.1 Veľmi pozitívne E4.2 Skôr pozitívne E4.3 Ani pozitívne, ani negatívne E4.4 Skôr negatívne E4.5 Veľmi negatívne E4.6 Neviem, netýka sa ma E5.1 Veľmi pozitívne E5.2 Skôr pozitívne E5.3 Ani pozitívne, ani negatívne E5.4 Skôr negatívne E5.5 Veľmi negatívne E5.6 Neviem, netýka sa ma E6.1 Veľmi pozitívne E6.2 Skôr pozitívne E6.3 Ani pozitívne, ani negatívne E6.4 Skôr negatívne E6.5 Veľmi negatívne E6.6 Neviem, netýka sa ma E7.1 Veľmi pozitívne E7.2 Skôr pozitívne E7.3 Ani pozitívne, ani negatívne E7.4 Skôr negatívne E7.5 Veľmi negatívne E7.6 Neviem, netýka sa ma E8.1 Veľmi pozitívne2 E8.2 Skôr pozitívne E8.3 Ani pozitívne, ani negatívne E8.4 Skôr negatívne E8.5 Veľmi negatívne E8.6 Neviem, netýka sa ma F. Aké zmeny by ste privítali v parku? F1. Vybudovanie bezpečnej infraštruktúry pre chodcov a chodkyne v parku a jeho okolí (chodníky, priechody, bezbariérovosť) F2. Vybudovanie bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a cyklistky v parku a jeho okolí (trasy, cykloprechody, cyklostojany) F3. Vybudovanie stanice zdieľanej mobility (pre bicykle a podobné dopravné prostriedky) F4. Ďalšia výsadba zelene, stromov F5. Vytvorenie zatienenia pred slnkom (altánok, pergola) F6. Doplnenie osvetlenia, ktoré zvýši bezpečnosť večer a v noci F7. Vybudovanie priestorov pre oddych, posedenie (lavičky, stoly) F8. Vybudovanie pódia pre komunitné a kultúrne aktivity F9. Vybudovanie vodných prvkov (fontána, brodisko, fontánky na pitie, vodozádržné zariadenia) F10. Vybudovanie športových prvkov (posilňovanie, petang) F11. Vybudovanie systému informačných a náučných tabúľ F12. Vytvorenie prírodných prvkov (vtáčie búdky, hmyzí hotel, iné) F13. Žiadne F14. Neviem G. V predchádzajúcej otázke ste sa vyjadrili, že nikdy nenavštevujete park na Mudrochovej. Čo by sa muselo zmeniť, aby ste ho začali využívať? G1. Vybudovanie bezpečnej infraštruktúry pre chodcov a chodkyne v parku a jeho okolí (chodníky, priechody, bezbariérovosť) G2. Vybudovanie bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a cyklistky v parku a jeho okolí (trasy, cykloprechody, cyklostojany) G3. Vybudovanie stanice zdieľanej mobility (pre bicykle a podobné dopravné prostriedky) G4. Ďalšia výsadba zelene, stromov G5. Vytvorenie zatienenia pred slnkom (altánok, pergola) G6. Doplnenie osvetlenia, ktoré zvýši bezpečnosť večer a v noci G7. Vybudovanie priestorov pre oddych, posedenie (lavičky, stoly) G8. Vybudovanie pódia pre komunitné a kultúrne aktivity G9. Vybudovanie vodných prvkov (fontána, brodisko, fontánky na pitie, vodozádržné zariadenia) G10. Vybudovanie športových prvkov (posilňovanie, petang) G11. Vybudovanie systému informačných a náučných tabúľ G12. Vytvorenie prírodných prvkov (vtáčie búdky, hmyzí hotel, iné) G13. Nezačnem využívať tento priestor bezohľadu na zmeny H. Teraz sa budeme viac sústrediť v otázkach na priestor pred OC Račan a MÚ Rača. Ako často ho využívate? H1. Každý deň H2. Niekoľkokrát za týždeň H3. Niekoľkokrát za mesiac H4. Niekoľkokrát za rok H5. Nikdy I. Čo najčastejšie robíte v priestore v blízkosti Miestneho úradu Rača a OC Račan? I1. Cez verejné priestory iba prechádzam I2. Navštevujem MÚ Rača I3. Nakupujem v Obchodnom centre Račan I4. Sedím, oddychujem, čítam I5. Stretávam sa s inými I6. Venčím psa I7. Využívam priestor na hru (napríklad s deťmi) I8. Jazdím na bicykli, kolobežke, skateboarde I9. Cvičím , posilňujem, behám I10. Parkujem auto I11. Iné J. Ako vnímate nasledujúce aspekty verejného priestoru v blízkosti MÚ Rača a OC Račan? J1.1 Veľmi pozitívne J1.2 Skôr pozitívne J1.3 Ani pozitívne, ani negatívne J1.4 Skôr negatívne J1.5 Veľmi negatívne J1.6 Neviem, netýka sa ma J2.1 Veľmi pozitívne J2.2 Skôr pozitívne J2.3 Ani pozitívne, ani negatívne J2.4 Skôr negatívne J2.5 Veľmi negatívne J2.6 Neviem, netýka sa ma J3.1 Veľmi pozitívne J3.2 Skôr pozitívne J3.3 Ani pozitívne, ani negatívne J3.4 Skôr negatívne J3.5 Veľmi negatívne J3.6 Neviem, netýka sa ma J4.1 Veľmi pozitívne J4.2 Skôr pozitívne J4.3 Ani pozitívne, ani negatívne J4.4 Skôr negatívne J4.5 Veľmi negatívne J4.6 Neviem, netýka sa ma7 J5.1 Veľmi pozitívne J5.2 Skôr pozitívne J5.3 Ani pozitívne, ani negatívne J5.4 Skôr negatívne J5.5 Veľmi negatívne J5.6 Neviem, netýka sa ma J6.1 Veľmi pozitívne J6.2 Skôr pozitívne J6.3 Ani pozitívne, ani negatívne J6.4 Skôr negatívne J6.5 Veľmi negatívne J6.6 Neviem, netýka sa ma J7.1 Veľmi pozitívne J7.2 Skôr pozitívne J7.3 Ani pozitívne, ani negatívne J7.4 Skôr negatívne J7.5 Veľmi negatívne J7.6 Neviem, netýka sa ma J8.1 Veľmi pozitívne J8.2 Skôr pozitívne J8.3 Ani pozitívne, ani negatívne J8.4 Skôr negatívne J8.5 Veľmi negatívne J8.6 Neviem, netýka sa ma K. Aké zmeny by ste privítali vo verejnom priestore v blízkosti MÚ Rača a OC Račan? K1. Vybudovanie bezpečnej infraštruktúry pre chodcov a chodkyn v blízkosti MÚ Rača a OC Račan (chodníky, priechody, bezbariérovosť) K2. Vybudovanie bezpečnej infraštuktúry pre cyklistov a cyklistky v blízkosti MÚ Rača a OC Račan (trasy, cykloprechody, cyklostojany) K3. Vybudovanie stanice zdieľanej mobility (pre bicykle a podobné dopravné prostriedky) K4. Ďalšiu výsadbu zelene a stromov K5. Vytvorenie zatienenia pred slnkom (altánok, pergola) K6. Doplnenie osvetlenia, ktoré zvýši bezpečnosť večer a v noci K7. Vybudovanie priestorov pre oddych, posedenie (lavičky, stoly) K8. Vybudovanie priestorov pre komunitné a kultúrne aktivity (napríklad pred MÚ) K9. Vybudovanie priestoru pre občasné trhy K10. Vybudovanie systému informačných a orientačných tabúl K11. Zmena organizácie parkovania na chodníkoch K12. Žiadne K13. Neviem L. V predchádzajúcej otázke ste uviedli, že nenavštevujete priestor v blízkosti MÚ Rača a OC Račan. Čo by sa muselo zmeniť, aby ste ich začali navštevovať? L1. Vybudovanie bezpečnej infraštruktúry pre chodcov a chodkyne (chodníky, priechody, bezbariérovosť) L2. Vybudovanie bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a cyklistky (trasy, cykloprechody, cyklostojany) L3. Vybudovanie stanice zdieľanej mobility (pre bicykle a podobné dopravné prostriedky) L4. Výsadba ďalšej zelene a stromov L5. Vytvorenie zatienenia pred slnkom (altánok, pergola) L6. Doplnenie osvetlenia, ktoré zvýši bezpečnosť večer a v noci L7. Vybudovanie priestorov pre oddych, posedenie (lavičky, stoly) L8. (Vybudovanie priestorov pre komunitné a kultúrne aktivity (napríklad pred MÚ) L9. Vybudovanie priestoru pre občasné trhy L10. Vybudovanie sytému informačných a orientačných tabúl L11. Zmena organizácie parkovania na chodníkoch L12. Nezačnem navštevovať tieto priestory bez ohľadu na zmeny M. Ktoré iné verejné a poloverejné priestory (parky, ihriská, iné) v blízkom okolí najčastejšie využívate? M1. Národný štadión Pavla Rosu (štadión pozemného hokeja ZŠ Plickova) M2. Cintorín Rača M3. Športovisko pri spojenej škole De la Salle M4. Detské ihrisko pri spojenej škole De la Salle M5. Park J.M. Hurbana M6. Detské ihrisko Mudrochova M7. Detské ihrisko Kafendova (lanové ihrisko) M8. Promenáda (chodník) na Detvianskej M9. Tržnica M10. Herné prvky na Detvianskej M11. Verejné priestory Radničné námestie Rača M12. Vinohrady nad MČ Rača M13. Žiadne N. Veková kategória N1. Do 14 rokov N2. 15 -18 rokov N3. 19 - 24 rokov N4. 25 - 39 rokov N5. 40 - 59 rokov N6. 60 - 69 rokov N7. 70 a viac rokov O. Zamestnanosť O1. Som študent / študentka O2. Pracujem O3. Som nezamestnaný / nezamestnaná O4. Som na rodičovskej, materskej dovolenke, v domácnosti O5. Som na dôchodku O6. Som na invalidnom dôchodku O7. Iné P. Ak nám chcete ohľadom priestorov v tejto časti Rače ešte niečo odkázať, tu je na to priestor. Ak nie, môžete otázku preskočiť. P1. ocenenie participácie P2. kritika participácie P3. iné priestory P4. problémy chodcov P5. chýbajúce cyklotrasy P6. divoké parkovanie P7. chýbajúce parkovanie P8. funkčné využitie a drobná architektúra P9. osvetlenie P10. starostlivosť o zeleň P11. čistota a starostlivosť o priestor P12. asociáli &quot Q. Máte záujem byť informovaný o výstupoch z procesu? Ak označíte &quot &quot áno&quot &quot , budeme vás v nasledujúcej otázke žiadať o emailový kontakt, aby sme Vás mohli informovať pri zásadných posunoch v projekte participácie.&quot Q1. Áno Q2. Nie
1 1 1 1 4 1 1 4 4 3 2 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 5 5 5 4 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 2 5 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 5 3 4 6 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 4 5 6 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 5 2 4 5 2 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 2 4 5 5 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2
1 1 1 1 3 1 2 4 2 2 4 3 3 2 1 1 1 3 1 1 2 3 3 4 5 3 3 3 1 1 1 1 1 4 2 2
1 1 1 1 1 1 1 3 5 6 6 6 2 3 4 1 1 1 1 4 1 1 4 4 6 6 6 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 4 1 1 5 5 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 4 4 4 6 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 2 6 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 6 2 6 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2
1 1 1 1 3 1 1 2 4 2 2 3 2 3 6 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1