Rok Prijaté žiadosti Podporené projekty Požadované financie (v €) Poskytnuté financie (v €)
2020 515 211 2490122 561430
2021 841 211 4005218 696484