253 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
201 37822 2-782-100027 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Colonnade Insurance S.A.,pobočka poisť. z iného člens.štátu poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania 6 314,38 bez DPH Poistná zmluva.pdf 25.1.2022
202 37823 NULL ZML.2022/3100253 Kalmanová Drahuša PhDr. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000212.pdf 1.2.2022
203 37824 NULL ZML.2022/1116069 Szabóová Eva Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000210.pdf 1.2.2022
204 37825 NULL ZML.2022/2125344 Vajcíková Graciana Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000206.pdf 31.1.2022
205 37826 NULL ZML.2022/1317474 Polanská Otília Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000225.pdf 2.2.2022
206 37827 NULL ZML.2022/2301559 Ožvaldová Monika Bc. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000209.pdf 1.2.2022
207 37828 NULL ZML.2022/1317473 Glausová Daniela Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000216.pdf 1.2.2022
208 37829 NULL ZML.2022/1403139 Ondrejčíková Aurélia Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 Z22000214.pdf 1.2.2022
209 37830 NULL ZML.2022/1403138 Ondrejčíková Aurélia Marianum nájom za hrobové miesto 121,77 Z22000213.pdf 1.2.2022
210 37831 NULL ZML.2022/2125345 Chromeková Anna Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000217.pdf 1.2.2022