Prehľad objednávok OLO a.s. 1.1.2022 - 31.1.2022
Číslo objednávky Predmet objednávky Hodnota objednávky bez DPH Dátum vystavenia objednávky Názov dodávateľa Adresa Obec PSČ IČO Číslo zmluvy
VOT/2022-4 ND na SNMV - MB 1 800,00 € 4.1.2022 MARI CARS s.r.o. Železničiarska 23 Zohor 90051 52008398 89-40-21
VOT/2022-2 ND na SNMV - MB 570,00 € 4.1.2022 MARI CARS s.r.o. Železničiarska 23 Zohor 90051 52008398 89-40-21
VOS/2022-2 III. Časť _Oprava vozidla BA 862 NJ /M06 1 056,72 € 4.1.2022 MARI CARS s.r.o. Železničiarska 23 Zohor 90051 52008398 59-40-21
VOS/2022-1 III. Časť _Oprava vozidla BA 579 TN / N04 795,98 € 4.1.2022 MARI CARS s.r.o. Železničiarska 23 Zohor 90051 52008398 59-40-21
VOT/2022-3 Pomocný materiál 594,55 € 4.1.2022 Reca Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B Bratislava 83104 35789140
VOT/2022-1 AdBlue 590,00 € 4.1.2022 ROPA Group s.r.o. Prístavná 10 Bratislava 82109 45862729
VOS/2022-5 Prenájom mob. toaleta ZD Ivanská 660,00 € 5.1.2022 AKS Group s.r.o. Košická 2 Žilina 01065 47424893
VOS/2022-3 Prenájom autobusu - COVID testovanie 5 068,98 € 5.1.2022 Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1 Bratislava 81452 00492736