666 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
254 37875 Z20221105 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Peter Gerši - GC Tech. kacelárske potreby 27 658,48 s DPH Ing. Peter Gerši - GC.pdf 23.3.2022
255 37876 UVVaUVTOS-00666/34-BA-2022 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody vykonávanie pomocných prác prostredníctvom odsúdených 4,50 €/hod ÚVVaUVTOS.pdf doba určitá 5.3.2022 do 31.12.2022 2.3.2022
256 37877 dodatok č.1 Prima banka Slovensko, a.s. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zmena čísla účtu Dodatok č. 1_Prima banka.pdf 7.3.2022
257 37878 dodatok č.1 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava zvýšenie ceny dodatok č.1.pdf 4.1.2022
258 37879 NULL ZML.2022/1317482 Kubíková Soňa Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000257.pdf 7.2.2022
259 37880 NULL ZML.2022/3100254 Števíková Dagmar JUDr. Marianum nájom za hrobové miesto 54,12 Z22000309.pdf 15.2.2022
260 37881 NULL ZML.2022/2125359 Haspel Ladislav Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000256.pdf 7.2.2022
261 37882 NULL ZML.2022/1116104 Levčík Jozef Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000311.pdf 15.2.2022
262 37883 NULL ZML.2022/1317495 Grach Marian Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000286.pdf 11.2.2022
263 37884 NULL ZML.2022/2804243 Silný Miroslav Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000299.pdf 14.2.2022