796 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
669 38317 NULL ZML.2022/1317603 Mičudová Andrea Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000672.pdf 30.3.2022
670 38321 NULL ZML.2022/2125521 Čenčura Juraj Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000670.pdf 30.3.2022
671 38326 NULL ZML.2022/1116216 Matúšek Ivan Ing.PhD Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000673.pdf 30.3.2022
672 38327 NULL ZML.2022/2400881 Brenčičová Simona Ing.arch. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000674.pdf 30.3.2022
673 38330 NULL ZML.2022/1317603 Mičudová Andrea Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000671.pdf 30.3.2022
674 38336 NULL ZML.2022/2125522 Filkusová Mária Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000675.pdf 30.3.2022
675 38315 NULL ZML.2022/2125525 Mečír Miloslav Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000682.pdf 31.3.2022
676 38323 NULL ZML.2022/2125524 Horňáček Ľubomír Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000677.pdf 31.3.2022
677 38339 NULL ZML.2022/1116220 Toráčová Michaela Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 Z22000676.pdf 31.3.2022
678 38341 NULL ZML.2022/2125525 Mečír Miloslav Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 Z22000681.pdf 31.3.2022