1457 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Hodnota zmluvy Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.) CRZ export pripravený
797 38340 NULL ZML.2022/2125533 Gašparovič Ivan doc.JUDr.CSc. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22000702.pdf 4.4.2022
798 38346 NULL ZML.2022/2500612 Culinková Mária Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22000700.pdf 4.4.2022
799 38350 NULL ZML.2022/1317612 Vidová Katarína PhDr. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22000708.pdf 4.4.2022
800 38352 NULL ZML.2022/1116226 Vavro Martin Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22000694.pdf 4.4.2022
801 38357 NULL ZML.2022/1116229 Vrančíková Eva Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22000699.pdf 4.4.2022
802 38973 NULL UH-2022/04656 Hejda Ivan doc. Ing.,CSc nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200104.pdf 4.4.2022
803 38985 NULL UH-2022/04655 Fúsek Štefan nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200103.pdf 4.4.2022
804 38990 NULL UH-2022/04657 Juríková Dana nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200105.pdf 4.4.2022
805 38305 1.22 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy 15 500 s DPH 07_Zmuva_o_spolupráci.pdf 5.4.2022
806 38332 NULL ZML.2022/2500613 Reháková Ľubica Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22000709.pdf 5.4.2022