1839 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Hodnota zmluvy Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.) CRZ export pripravený
1458 39140 NULL ZML.2022/1116392 Vrbjarová Soňa PhDr, Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001295.pdf 30.5.2022 31.5.2022 14:27
1459 39144 NULL ZML.2022/2125681 Ondruš Branislav Mgr. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22001292.pdf 30.5.2022 31.5.2022 14:27
1460 39145 NULL ZML.2022/2125680 Červienková Daniela Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001287.pdf 30.5.2022 31.5.2022 14:27
1461 39370 NULL UH-2022/04719 Dudík Martin nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200185.pdf 30.5.2022
1462 39087 NULL ZML.2022/1116395 Špalek Ladislav Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001306.pdf 31.5.2022 31.5.2022 14:27
1463 39092 NULL ZML.2022/2125685 Števčeková Daniela Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001308.pdf 31.5.2022 31.5.2022 14:27
1464 39095 NULL ZML.2022/2125687 Čiernik Peter Marianum nájom za hrobové miesto 81,18 81.18 Z22001312.pdf 31.5.2022 31.5.2022 14:27
1465 39097 NULL ZML.2022/1403177 Szászová Mária Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001304.pdf 31.5.2022 31.5.2022 14:27
1466 39113 NULL ZML.2022/1317728 Zsichlová Ingrid Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001309.pdf 31.5.2022 31.5.2022 14:27
1467 39118 NULL ZML.2022/1403178 Szászová Mária Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001305.pdf 31.5.2022 31.5.2022 14:27