2128 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Hodnota zmluvy Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.) CRZ export pripravený
1840 39535 NULL ZML.2022/2301596 Plšíková Marta Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22001665.pdf 28.6.2022
1841 39536 NULL ZML.2022/1116497 Gutay Július Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001672.pdf 29.6.2022
1842 39542 NULL ZML.2022/2125760 Janegová Katarína Mgr. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001673.pdf 29.6.2022 4.7.2022 8:56
1843 39543 NULL ZML.2022/1116498 Reinoldová Erika Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 67.65 Z22001675.pdf 29.6.2022 4.7.2022 8:56
1844 39553 NULL ZML.2022/1403191 Szabová Terézia Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001677.pdf 29.6.2022 4.7.2022 8:56
1845 39555 NULL ZML.2022/1317788 Lukáčik Martin Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 67.65 Z22001674.pdf 29.6.2022 4.7.2022 8:56
1846 39556 NULL ZML.2022/1317789 Zajac František Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001676.pdf 29.6.2022 4.7.2022 8:56
1847 39557 NULL ZML.2022/1403192 Szabová Terézia Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001678.pdf 29.6.2022 4.7.2022 8:56
1848 39541 NULL ZML.2022/1801500 Kováč Ľubomír Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001680.pdf 30.6.2022 4.7.2022 8:56
1849 39545 NULL ZML.2022/1116499 Miklovič Ľubomír Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001679.pdf 30.6.2022 4.7.2022 8:56