2503 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Hodnota zmluvy Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.) CRZ export pripravený
2129 39802 NULL ZML.2022/1317818 Šunderlík Emíl Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001940.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16
2130 39803 NULL ZML.2022/3100282 Dmitrieva Oľga Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001934.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16
2131 39804 NULL ZML.2022/2125815 Koňárová Lýdia Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22001939.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16
2132 39805 NULL ZML.2022/2125817 Bahnová Veronika PhDr., CSc. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001945.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16
2133 39813 NULL ZML.2022/1317821 Záborská Janette Dott. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22001947.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16
2134 39815 NULL ZML.2022/1116565 Mrukvia Eva Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001932.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16
2135 39816 NULL ZML.2022/1317820 Bahnová Veronika PhDr., CSc. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001946.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16
2136 39820 NULL ZML.2022/1317822 Šipoš Štefan Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001949.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16
2137 39821 NULL ZML.2022/1116569 Orichel Štefan Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22001948.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16
2138 39824 NULL ZML.2022/1116565 Mrukvia Eva Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22001933.pdf 27.7.2022 29.7.2022 7:16