Okres Rok Priemerný počet maloletých detí v rozvedenom manželstve s nenulovým počtom maloletých detí
Bratislava I 2021 1,5
Bratislava I 2020 1,3
Bratislava I 2019 1,5
Bratislava I 2018 1,3
Bratislava I 2017 1,6
Bratislava I 2016 1,7
Bratislava I 2015 1,4
Bratislava I 2014 1,4
Bratislava I 2013 1,4
Bratislava I 2012 1,4