Okres Rok Priemerný vek vzájomne slobodných snúbencov (Rok)
Bratislava I 2021 33,9
Bratislava I 2020 34,12
Bratislava I 2019 34,04
Bratislava I 2018 34,39
Bratislava I 2017 34,19
Bratislava I 2016 33,08
Bratislava I 2015 35,18
Bratislava I 2014 32,91
Bratislava I 2013 32,34
Bratislava I 2012 32,69