Prisťahovaní Rok Vysťahovavní Spolu
Bratislava I 2021 Bratislava II 285
Bratislava I 2021 Bratislava III 217
Bratislava I 2021 Bratislava IV 184
Bratislava I 2021 Bratislava V 184
Bratislava I 2020 Bratislava II 200
Bratislava I 2020 Bratislava III 178
Bratislava I 2020 Bratislava IV 176
Bratislava I 2020 Bratislava V 140
Bratislava I 2019 Bratislava II 249
Bratislava I 2019 Bratislava III 229