Deň v týždni Od Do Prestávka
Pondelok: 8:00 17:00 12:00 - 12:30
Streda: 8:00 17:00 12:00 - 12:30