2833 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Hodnota zmluvy Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.) CRZ export pripravený
2504 40159 NULL ZML.2022/1116644 Krasimír Karailiev Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22002267.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:49
2505 40160 NULL ZML.2022/1317886 Benedikovič Roman JUDr. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22002258.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:49
2506 40163 NULL ZML.2022/1317886 Benedikovič Roman JUDr. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22002257.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:49
2507 40164 NULL ZML.2022/1317887 Matoušková Lenka Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22002262.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:49
2508 40169 NULL ZML.2022/1317888 Srncová Andrea Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22002263.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:49
2509 40170 NULL ZML.2022/1317887 Matoušková Lenka Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22002261.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:49
2510 40171 NULL ZML.2022/2125883 Potaš Martin Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22002264.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:49
2511 40175 NULL ZML.2022/1201944 Duška Juraj Ing.arch. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22002250.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:49
2512 40207 NULL ZML.2022/1116645 Vargová Martina Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22002270.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:57
2513 40211 NULL ZML.2022/1116646 Kulíková Monika Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22002272.pdf 30.8.2022 31.8.2022 7:57