3397 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Hodnota zmluvy Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.) CRZ export pripravený
2834 40341 NULL ZML.2022/1201951 Gajdošík Rudolf Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22002547.pdf 23.9.2022 27.9.2022 8:16
2835 40345 NULL ZML.2022/1116720 Dalmandy Alexander Marianum nájom za hrobové miesto 27,06 27.6 Z22002550.pdf 23.9.2022 27.9.2022 8:16
2836 40352 NULL ZML.2022/1116720 Dalmandy Alexander Marianum nájom za hrobové miesto 27,06 27.6 Z22002549.pdf 23.9.2022 27.9.2022 8:16
2837 40357 NULL UH-2022/04833 Heliová Mária nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200326.pdf 23.9.2022
2838 40373 NULL UH-2022/04834 Tvrdoňová Soňa MUDr. nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200327.pdf 23.9.2022
2839 40375 NULL UH-2022/04835 Živura Matej Ing. nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200329.pdf 23.9.2022
2840 40382 NULL UH-2022/04836 Živura Matej Ing. nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200328.pdf 23.9.2022
2841 40551 NULL ZML.2022/1317940 Funtová Eva Marianum nájom za hrobové miesto 94,71 94.71 Z22002540.pdf 23.9.2022 27.9.2022 9:06
2842 40552 NULL ZML.2022/1317939 Profant Milan Prof.MUDr.PhD Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22002538.pdf 23.9.2022 27.9.2022 9:06
2843 40328 NULL ZML.2022/2125940 Šurkalová Jaroslava Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22002563.pdf 26.9.2022 27.9.2022 8:16