Okres Rok Mediánový vek (Rok)
Bratislava I 2021 43,4
Bratislava I 2020 42,9
Bratislava I 2019 42,7
Bratislava I 2018 42,8
Bratislava I 2017 42,8
Bratislava I 2016 43
Bratislava I 2015 43,2
Bratislava I 2014 43,6
Bratislava I 2013 43,8
Bratislava I 2012 44