Okres Rok súd nezistil zavinenie neuvážené uzavretie manželstva alkoholizmus nevera nezáujem o rodinu (vr.ukončenia spolužitia) zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin rozdielnosť pováh, názorov a záujmov zdravotné dôvody (vr.neplodnosti) sexuálne nezhody ostatné príčiny
Bratislava I 2021 1 1 1 3 2 0 56 0 0 5
Bratislava I 2020 0 0 0 4 0 0 36 0 0 4
Bratislava I 2019 0 0 0 4 0 0 59 0 0 4
Bratislava I 2018 4 0 0 3 0 0 52 0 0 7
Bratislava I 2017 0 2 0 2 1 0 61 0 0 7
Bratislava I 2016 1 0 0 1 1 0 64 0 1 4
Bratislava I 2015 3 0 1 3 4 0 48 0 1 8
Bratislava I 2014 3 0 0 5 4 0 76 0 0 7
Bratislava I 2013 3 2 0 4 2 0 64 0 1 20
Bratislava I 2012 2 1 0 6 0 0 70 0 1 4