Okres Rok Podiel živonarodených podľa poradia (Percento)
Bratislava I 2021 49,32
Bratislava I 2020 51,62
Bratislava I 2019 55,74
Bratislava I 2018 53,96
Bratislava I 2017 54,11
Bratislava I 2016 49,65
Bratislava I 2015 53,88
Bratislava I 2014 53,56
Bratislava I 2013 51,42
Bratislava I 2012 46,67