Okres Rok Prisťahovaní na trvalý pobyt (Osoba) Vysťahovaní z trvalého pobytu (Osoba) Migračné saldo (Osoba)
Bratislava I 2021 1677 1133 544
Bratislava I 2020 1538 867 671
Bratislava I 2019 1874 1046 828
Bratislava I 2018 1517 985 532
Bratislava I 2017 1719 1039 680
Bratislava I 2016 1678 1110 568
Bratislava I 2015 1539 966 573
Bratislava I 2014 1341 1107 234
Bratislava I 2013 1098 986 112
Bratislava I 2012 1137 950 187