Okres Rok súd nezistil zavinenie neuvážené uzavretie manželstva alkoholizmus nevera nezáujem o rodinu (vr.ukončenia spolužitia) zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin rozdielnosť pováh, názorov a záujmov zdravotné dôvody (vr.neplodnosti) sexuálne nezhody ostatné príčiny
Bratislava I 2021 0 1 0 4 3 0 56 0 0 5
Bratislava I 2020 0 0 1 4 1 0 36 0 0 2
Bratislava I 2019 0 0 1 6 0 0 59 0 0 1
Bratislava I 2018 0 0 0 6 7 0 52 0 0 1
Bratislava I 2017 0 2 0 4 4 0 61 0 0 2
Bratislava I 2016 0 0 1 2 3 0 64 0 1 1
Bratislava I 2015 1 0 1 5 6 0 48 0 1 6
Bratislava I 2014 1 0 2 2 6 0 76 0 0 8
Bratislava I 2013 0 2 6 9 6 2 64 0 1 6
Bratislava I 2012 2 1 1 6 1 1 70 0 1 1