IČO samosprávy Názov samosprávy Identifikátor kontaktného miesta Názov kontaktného miesta Kód dňa v týždni Deň v týždni Otvorené od Otvorené do Prestávka
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Podateľňa, Služby občanom - informácie 1 Pondelok 8:00 17:00 12:00 - 12:30
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Podateľňa, Služby občanom - informácie 2 Utorok 8:00 16:00 12:00 - 12:30
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Podateľňa, Služby občanom - informácie 3 Streda 8:00 16:00 12:00 - 12:30
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Podateľňa, Služby občanom - informácie 4 Štvrtok 8:00 16:00 12:00 - 12:30
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Podateľňa, Služby občanom - informácie 5 Piatok 8:00 15:00 12:00 - 12:30
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Pokladňa 1 Pondelok 8:00 16:00 12:00 - 13:00
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Pokladňa 2 Utorok 8:00 15:00 12:00 - 13:00
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Pokladňa 3 Streda 8:00 15:00 12:00 - 13:00
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Pokladňa 4 Štvrtok 8:00 15:00 12:00 - 13:00
603481 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy - Pokladňa 5 Piatok 8:00 14:00 12:00 - 13:00