3826 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Hodnota zmluvy Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.) CRZ export pripravený
3385 41478 NULL UH-2022/04877 Kašubová Oľga nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200390.pdf 28.10.2022
3386 41494 NULL UH-2022/04876 Kašubová Oľga nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200388.pdf 28.10.2022
3387 41497 NULL UH-2022/04878 Rajninec Róbert nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200391.pdf 28.10.2022
3388 41498 NULL UH-2022/04875 Prokopová Oľga nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200387.pdf 28.10.2022
3389 41499 NULL UH-2022/04875 Prokopová Oľga nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z2200386.pdf 28.10.2022
3390 41170 NULL ZML.2022/1116830 Menšík Igor Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003094.pdf 29.10.2022 2.11.2022 11:17
3391 41175 NULL ZML.2022/1116831 Bagiová Zuzana Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003095.pdf 29.10.2022 2.11.2022 11:17
3392 41144 NULL ZML.2022/1201961 Demo Marek Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003100.pdf 30.10.2022 2.11.2022 11:15
3393 41155 NULL ZML.2022/1201960 Demo Marek Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003099.pdf 30.10.2022 2.11.2022 11:15
3394 41160 NULL ZML.2022/1116832 Neuschlová Martina Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003096.pdf 30.10.2022 2.11.2022 11:17