Okres Rok Spolu Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Priemysel spolu Ťažba a dobývanie Priemyselná výroba Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu &quot Dodávka vody čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov&quot Stavebníctvo &quot Veľkoobchod a maloobchod oprava motorových vozidiel a motocyklov&quot Doprava a skladovanie Ubytovacie a stravovacie služby Informácie a komunikácia Finančné a poisťovacie činnosti Činnosti v oblasti nehnuteľností Odborné, vedecké a technické činnosti Administratívne a podporné služby &quot Verejná správa a obrana povinné sociálne zabezpečenie&quot Vzdelávanie Zdravotníctvo a sociálna pomoc Umenie, zábava a rekreácia Ostatné činnosti
Bratislava I 2021 108 342 118 7 657 D 6 435 1 006 D 2 014 11 930 4 379 3 462 5 455 12 009 4 104 18 228 7 236 15 754 6 987 3 418 3 997 1 593
Bratislava I 2020 101 306 146 7 544 D 6 231 1 045 D 1 276 10 523 4 814 2 436 4 282 12 890 1 904 15 993 6 706 16 238 6 911 3 922 3 937 1 783
Bratislava I 2019 106 010 77 6 302 D 5 011 1 038 D 883 12 011 5 119 3 961 3 467 12 515 1 858 19 078 7 397 15 793 7 304 5 014 3 521 1 710
Bratislava I 2018 104 468 D 4 296 D 3 102 981 D 1 158 15 580 4 995 3 434 3 391 11 676 D 19 760 6 797 14 637 6 965 4 240 3 414 2 376
Bratislava I 2017 90 453 4 4 671 D 3 604 844 D 956 9 450 4 721 3 513 3 080 10 550 1 860 14 527 6 520 15 665 6 257 3 357 3 437 1 885
Bratislava I 2016 87 281 D 4 256 D 3 184 841 D 961 11 154 4 350 3 471 4 513 10 985 1 908 14 672 3 694 13 452 5 929 3 099 3 062 1 774
Bratislava I 2015 87 046 D 5 520 D 4 172 D 38 1 162 8 682 4 665 2 342 3 568 11 271 2 089 13 347 6 369 13 046 6 390 3 260 3 755 D
Bratislava I 2014 82 443 - 5 505 - 4 594 864 47 1 235 8 577 4 669 2 237 3 564 10 488 1 965 12 350 6 924 10 595 6 198 2 906 3 747 1 484
Bratislava I 2013 76 213 D 5 010 D 4 254 715 D 1 236 7 580 4 774 2 663 3 566 9 494 1 974 11 322 6 951 9 920 5 571 2 261 2 366 1 525
Bratislava I 2012 69 918 D 5 386 D 4 654 691 41 1 570 7 566 4 452 1 987 3 316 8 780 1 966 8 495 3 854 11 199 5 698 1 893 2 448 1 306