4067 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Hodnota zmluvy Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.) CRZ export pripravený
3827 41628 NULL ZML.2022/1318095 Klačanová Mária Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003527.pdf 25.11.2022 25.11.2022 11:45
3828 41729 NULL ZML.2022/2126133 Felixová Eva Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 67.65 Z22003531.pdf 25.11.2022 6.12.2022 9:27
3829 41735 NULL ZML.2022/1116928 Blahuta Jozef Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22003528.pdf 25.11.2022 6.12.2022 9:30
3830 41736 NULL ZML.2022/2126133 Felixová Eva Marianum nájom za hrobové miesto 67,65 67.65 Z22003530.pdf 25.11.2022 6.12.2022 9:30
3831 41737 NULL ZML.2022/3400544 Letovanec Dušan Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22003529.pdf 25.11.2022 6.12.2022 9:30
3832 41699 NULL ZML.2022/1403240 Široká Alexandra Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003561.pdf 28.11.2022 6.12.2022 9:24
3833 41705 NULL ZML.2022/1403240 Široká Alexandra Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003562.pdf 28.11.2022 6.12.2022 9:24
3834 41706 NULL ZML.2022/1403240 Široká Alexandra Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003560.pdf 28.11.2022 6.12.2022 9:24
3835 41710 NULL ZML.2022/2126140 Sasinek Peter Ing. Marianum nájom za hrobové miesto 13,53 13.53 Z22003552.pdf 28.11.2022 6.12.2022 9:27
3836 41711 NULL ZML.2022/2901039 Lukáč Jákob Marianum nájom za hrobové miesto 135,3 135.30 Z22003554.pdf 28.11.2022 6.12.2022 9:27