Typ Č. zmluvy: Objednávateľ Sídlo/Adresa IČO: Dodávateľ: Sídlo/Adresa IČO: Názov zmluvy: Dátum zverejnenia: Dátum uzavretia: Dátum účinnosti: Dátum platnosti do: Zmluvne dohodnutá čiastka:  Celková čiastka: 
Zmluva 2/2023 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 76/3, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17330190 mcpower.sk, s.r.o. Partizánska 14, 811 03 Bratislava 35840421 rámcová zmluva o poskytovaní servisu softvéru POHODA a dodávke spotrebného materiálu a licencií 11.1.2023 10.1.2023 12.01.2023 neuvedený 15 700,00 € 15 700,00 €
Zmluva 3/2023 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 76/3, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17330190 mcpower.sk, s.r.o. Partizánska 14, 811 03 Bratislava 35840421 rámcová zmluva o poskytovaní servisu pokladničných systémov a dodávke spotrebného materiálu a tovaru 11.1.2023 10.1.2023 12.1.2023 neuvedený  13 690,00 €  13 690,00 €
Zmluva 4/2023 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 76/3, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17330190 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Zmluva č. PZ002000011121_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 16.1.2023 10.1.2023 17.1.2023 neuvedený 0,00 € 0,00 €
Zmluva Z202381_Z MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 76/3, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17330190 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5 SVK 33768897 Rámcová dohoda 19.1.2023 19.1.2023 20.1.2023 neuvedený 18 360,00 € 18 360,00 €
Zmluva 5/2023 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 76/3, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17330190 VooDoo Production s.r.o. Sibírska 42, 831 02 Bratislava 35788691 Reštaurovanie vstupných dvojkrídlových kazetových dverí, reštaurovanie súsošia I. a súsošia II. - oprava Slavína II. Etapa 19.1.2023 19.1.2023 20.1.2023 neuvedený 98 880,00 € 98 880,00 €
Zmluva 7/2023 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 76/3, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17330190 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 603481 Zmluva č. OKVZVH20232001 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch 27.1.2023 25.1.2023 28.1.2023 neuvedený 94 000,00 € 94 000,00 €
Zmluva 8/2023 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 76/3, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17330190 Z+M servis a.s. Martinčekova 17, 82101 Bratislava 44195591 &quot Dodatok č.1 k Rámcovej Dohode na &quot &quot Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami&quot &quot &quot 31.1.2023 17.1.2023 1.2.2023 neuvedený  77 601,60 €  77 601,60 €
Zmluva 1/2023 Barančeková Alžbeta Hodonínska 44, 841 03 Bratislava MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 76/3, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17330190 Dohoda o spôsobe rozúčtovania energií 2.1.2023 2.1.2023 3.1.2023 neuvedený 0,00 € 0,00 €