Údaje o stíhaných, vyšetrovaných osobách Rok Celko osôb Počet maloletých Počet mladistvých Vplyv alkoholu Vplyv drog
EKONOMICKÁ KRIMINALITA 2019 890 7 3 1
skrátenie dane 2019 346
krádež 2019 15
ochrana meny 2019
ohroz.devízového hospod. 2019
korupcia 2019 15 1
sprenevera 2019 76 1
podvod 2019 141 1
poruš.autorských práv 2019 3
EKONOMICKÁ KRIMINALITA 2020 777 2 8 3 2