Okres Rok Miera %
Bratislava I 2019 39,66
Bratislava II 2019 36,81
Bratislava III 2019 36,08
Bratislava IV 2019 22,22
Bratislava V 2019 28,21
Bratislava I 2020 29,87
Bratislava II 2020 36,85
Bratislava III 2020 27,46
Bratislava IV 2020 22,39
Bratislava V 2020 24,85