poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
9/2023 KVE230003 črepové kvety MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy SPEDITEQ s.r.o. črepové kvety 4 314,50 € 862,90 € 5 177,40 € 3.2.2023 na 6 mesiacov 4.2.2023
10/2023 KVE230004 rezané kvety MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Queen Rose s.r.o. rezané kvety 46 810,00 € 9 362,00 € 56 172,00 € 6.2.2023 8.2.2023
11/2023 MAR230009 pákový zakladač vrátane rozdeľovníkov MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy DMC, s.r.o. pákový zakladač vrátane rozdeľovníkov 60 ks 1 680,00 € 336,00 € 2 016,00 € 6.2.2023 8.2.2023
12/2023 MAR230010 výroba, dodanie tabúľ, nálepiek a polepov na automobily a ich inštaláciu MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy DMC, s.r.o. výroba, dodanie tabúľ, nálepiek a polepov na automobily a ich inštaláciu 3 724,00 € 744,80 € 4 468,80 € 6.2.2023 8.2.2023
13/2023 PZ002000011116002 dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dodávka pitnej vody 6.2.2023 na dobu neurčitú 14.2.2023
14/2023 Rámcová zmluva o poskytovaní revízií MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy OPAlight.SK, s.r.o. vykonávanie revízií elektrickej inštalácie, zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny, revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas jeho užívania 19 173,06 € 3 834,61 € 23 007,67 € 8.2.2023 na 24 mesiacov 15.2.2023
15/2023 Dohoda o dočasnom uložení vecí MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Pohrebná služba - STRÍŽ, s.r.o. umožniť pophrebnej službe dočasné uloženie predmetov v budove Domu smútku v Podunajských Biskupiciach 120,00 € 24,00 € 144,00 € 3.2.2023 na 12 mesiacov 15.2.2023
21/2023 MAR1/2023 Rámcová zmluva o poskytovaní služby č.:MAR1/2023 servis chladiarenských, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o. servis chladiarenských, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení 62 000,00 € 12 400,00 € 74 400,00 € 16.2.2023 na 24 mesiacov 22.2.2023