Okres Rok Spotreba zemného plynu (1000 m3)
Bratislava I 2021 3 477
Bratislava I 2020 2 785
Bratislava I 2019 3 598
Bratislava I 2018 39 396
Bratislava I 2017 2 148
Bratislava I 2016 2 683
Bratislava I 2015 8 259
Bratislava I 2014 7 697
Bratislava I 2013 9 773
Bratislava I 2012 13 545