Okres Rok Priemerný počet nemocensky poistených (zárobkovo činné osoby)
Bratislava I 2021 29 034
Bratislava I 2020 27 266
Bratislava I 2019 26 866
Bratislava I 2018 26 202
Bratislava I 2017 30 202
Bratislava I 2016 29 162
Bratislava I 2015 28 350
Bratislava I 2014 27 474
Bratislava I 2013 27 091
Bratislava I 2012 25 425