poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
16/2023 ISB230009 &quot vypracovanie stavebnej časti a statiky PD &quot &quot Oprava ŽB stropu dielne v Krematóriu&quot &quot &quot MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy SOKOL trade Bratislava s.r.o. &quot vypracovanie stavebnej časti a statiky PD &quot &quot Oprava ŽB stropu dielne v Krematóriu&quot &quot &quot 3 880,00 € 776,00 € 4 656,00 € 15.2.2023 16.2.2023
17/2023 ISB230012 záhradná technika a náradie MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy IGGY-TRADE záhradná technika a náradie 2 436,60 € 487,32 € 2 923,92 € 15.2.2023 16.2.2023
18/2023 ISB230015 záhradná technika a náradie MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy KOVO MZ, spol. s r.o. záhradná technika a náradie 3 174,52 € 634,90 € 3 809,42 € 15.2.2023 16.2.2023
21/2023 MAR1/2023 Rámcová zmluva o poskytovaní služby č.:MAR1/2023 servis chladiarenských, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Technology Solutions Bene Slovakia, s.r.o. servis chladiarenských, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení 62 000,00 € 12 400,00 € 74 400,00 € 16.2.2023 na 24 mesiacov 22.2.2023
24/2023 2-782-100031 rámcová poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania 7 676,40 € 7 676,40 € 6.3.2023 na 12 mesiacov 8.3.2023
25/2023 ISB230042 revitalizácia zelene s úpravou spevnených plôch - NKP Slavín MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy IGGY-TRADE revitalizácia zelene s úpravou spevnených plôch - NKP Slavín 6 185,00 € 1 237,00 € 7 422,00 € 7.3.2023 11.3.2023
26/2023 KVE230007 umelé kvety, vence, dekorácie MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy UNICORN DECORATION, s.r.o. umelé kvety, vence, dekorácie 8 431,35 € 1 686,27 € 10 117,62 € 10.3.2023 16.3.2023
27/2023 Dohoda o uložení kvetinovej výzdoby ODO s.r.o. MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy umožniť PS uloženie kvetinovej výzdoby v budove Krematória 135,36 € 27,07 € 162,43 € 15.3.2023 18.3.2023
28/2023 Dohoda o uložení kvetinovej výzdoby BOSCO, spol. s r.o. MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy umožniť PS uloženie kvetinovej výzdoby v budove Krematória 135,36 € 27,07 € 162,43 € 8.3.2023 18.3.2023
29/2023 Dohoda o uložení kvetinovej výzdoby Pohrebná služba - STRÍŽ, s.r.o. MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy umožniť PS uloženie kvetinovej výzdoby v budove Krematória 135,36 € 27,07 € 162,43 € 28.2.2023 21.3.2023