Prehľad objednávok OLO a.s. 1.4.2023 - 30.4.2023
Číslo objednávky Predmet objednávky Hodnota objednávky bez DPH Dátum vystavenia objednávky Názov dodávateľa Adresa Obec PSČ IČO Číslo zmluvy
VOS/2023-220 Akreditované meranie - hluk , vibrácie 5 920,00 € 3.4.2023 BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C Prievidza 97101 36332151 95-10-22
VOT/2023-100 Elektro 974,51 € 3.4.2023 i-center , spol.s.r.o. Tuhovská 27 Bratislava 83104 31339778
VOT/2023-101 Siete na oplotenie 604,92 € 3.4.2023 KOBASEAL, s.r.o. Píla 66 Píla 90089 36802603
VOS/2023-219 Prenájom mob. toaleta ZD Rača 487,50 € 3.4.2023 Mobi Servis, s. r. o. Bojnická 24 Bratislava 83104 48033529
VOS/2023-218 II. Časť Mercedes - oprava vozidla BL 974 EX / R09 966,28 € 3.4.2023 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. Tuhovská 5 Bratislava 83107 35828161 78-40-22-II
VOS/2023-217 I. Časť FUSO - oprava vozidla BL 619 UG / F03 116,98 € 3.4.2023 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. Tuhovská 5 Bratislava 83107 35828161 78-40-22-I
OT/2023-55 Čpavková voda -apríl I. 5 220,00 € 3.4.2023 ROPA Group s.r.o. Prístavná 10 Bratislava 82109 45862729
VOS/2023-222 Prekladateľské služby - súťažné podklady 956,25 € 4.4.2023 AGENTURA VKM,S.R.O. Lazaretská 3/A Bratislava 81108 35736763