poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
50/2023 ISB230080 Kancelárske potreby vrátane dopravy MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Peter Gerši - GC Tech Kancelárske potreby vrátane dopravy 19 350,40 € 3 870,08 € 23 220,48 € 28.4.2023 3.5.2023
51/2023 KVE230012 Nákup materiálu čečina MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Jozef Hlavatý Nákup materiálu čečina 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 28.4.2023 3.5.2023
52/2023 ISB230089 Realizácia vodovodnej prípojky zo studničky po obslužnú šachtu na cintoríne Vrakuňa MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. Realizácia vodovodnej prípojky zo studničky po obslužnú šachtu na cintoríne Vrakuňa 4 195,15 € 839,03 € 4 195,15 € 2.5.2023 3.5.2023
53/2023 ISB230090 Arboristické práce -starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM 01/2023 - 06/23 na cintoríne Vrakuňa, cintoríne Slávičie údolie, Martinskom cintoríne, Urnovom háji MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy PROarbor s.r.o. Arboristické práce -starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM 01/2023 - 06/23 na cintoríne Vrakuňa, cintoríne Slávičie údolie, Martinskom cintoríne, Urnovom háji 35 907,00 € 7 181,40 € 43 088,40 € 3.5.2023 do 30.06.2023 6.5.2023
54/2023 Uznanie záväzku dohoda o splátkach KULLA SK, s.r.o. MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy uznanie záväzku dlžníka zaplatiť veriteľovi Dlh a zároveň dohoda veriteľa a dlžníka o zmene platnosti Dlhu tak, ako vyplýva z dohodnutého splátkového kalendára 2 146,82 € 429,36 € 2 576,18 € 27.4.2023 11.5.2023
55/2023 Dohoda o náhrade škody a urovnaní sporných nárokov č.PRO1/2023 MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Alica Bobeková, Andrea Dúbravská, Daniela Dúbravská, Gabriela Bobeková Dohoda o náhrade škody a urovnaní sporných nárokov č.PRO1/2023 2 807,28 € 2 807,28 € 9.5.2023 11.5.2023
56/2023 dodávka pohrebných truhiel + pohrebné doplnky MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. dodávka pohrebných truhiel + pohrebné doplnky 555 515,00 € 111 103,00 € 666 618,00 € 12.5.2023 16.5.2023
57/2023 Dodatok č.1 k Zmluve č.1114/50/2021 o nakladaní s odpadom zo dňa 15.1.2021 MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Dodatok č.1 k Zmluve č.1114/50/2021 o nakladaní s odpadom zo dňa 15.1.2021 1.4.2023 19.5.2023