Id Plocha zelene Taxón Poradové číslo Číslo štítku Obvod kmeňa (cm) Priemer kmeňa (cm) Výška taxónu (m) Výška koruny (m) Šírka koruny (m) Stabilita Perspektíva Pestovateľské opatrenia Pestovateľské opatrenia 2 Pestovateľské opatrenia 3 Naliehavosť opatrenia Poznámka Geometria - Typ Geometria - WKT Geometria - Množstvo
1020 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Celtis occidentalis L. (brestovec západný) 2705 2705 204.00 64.94 17.00 12.50 17.50 výrazne zhoršená dlhodobo perspektívny lezecká kontrola stromu lokálna redukcia kvôli stabilizácii PO1: bezodkladne výmladky na báze kmeňa, ťahová vidlica, nezahojené rany po odlomených alebo odpílených konároch, dutina v kmeni, výmladky v korune MULTIPOINT MULTIPOINT((-573192.4579465039 -1280991.0290895943)) 1
1021 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Celtis occidentalis L. (brestovec západný) 2706 2706 203.00 64.62 19.00 15.00 19.50 výrazne zhoršená dlhodobo perspektívny lokálna redukcia kvôli stabilizácii odstrániť výmladky na báze kmeňa PO1: naliehavo výmladky na báze kmeňa, ťahová vidlica, výmladky v korune, suché hrubé konáre v korune, krížiace sa konáre, asymetrická koruna MULTIPOINT MULTIPOINT((-573185.4200612366 -1280987.640154961)) 1
1028 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Celtis occidentalis L. (brestovec západný) 2707 2707 172.00 54.75 9.50 6.50 9.50 silno narušená krátkodobo perspektívny lezecká kontrola stromu lokálna redukcia kvôli stabilizácii odstrániť výmladky na báze kmeňa PO1: bezodkladne výmladky na báze kmeňa, koreňové výmladky, mierne šikmý rast (náklon kmeňa od 10° do 30°), nezahojené rany po odlomených alebo odpílených konároch, krížiace sa konáre, asymetrická koruna, podozrenie na závažnejšie ochorenie MULTIPOINT MULTIPOINT((-573178.7838808089 -1280984.0511038876)) 1
1022 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Celtis occidentalis L. (brestovec západný) 2708 2708 190.00 60.48 17.50 12.50 17.00 výrazne zhoršená dlhodobo perspektívny lokálna redukcia kvôli stabilizácii naliehavo šikmý rast (náklon kmeňa od 30° do 60°), nezahojené rany po odlomených alebo odpílených konároch, krížiace sa konáre, asymetrická koruna MULTIPOINT MULTIPOINT((-573172.0479038187 -1280981.616867316)) 1
1023 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Celtis occidentalis L. (brestovec západný) 2709 2709 196.00 62.39 19.00 17.50 17.00 výrazne zhoršená dlhodobo perspektívny obvodová redukcia koruny (redukcia asimilač. aparátu do 20 %) lokálna redukcia kvôli stabilizácii úprava podjazdovej výšky koruny PO1: naliehavo ťahová vidlica, konštr. konár rastie v pravom uhle, nezahojené rany po odlomených alebo odpílených konároch, asymetrická koruna, výmladky v korune MULTIPOINT MULTIPOINT((-573165.3104732013 -1280978.6578317601)) 1
1083 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Pinus nigra (J. F.) Arn. (borovica čierna) 2710 2710 96.00 30.56 9.50 8.00 7.00 výrazne zhoršená dlhodobo perspektívny bez ošetrenia bez podstatnej naliehavosti zhutnený koreňový priestor, rastie v skupine, vnútorné zatienené konáre sú suché, farebná zmena ihlíc, okliesnený strom MULTIPOINT MULTIPOINT((-573191.83570111 -1281051.8813663179)) 1
1084 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Pinus nigra (J. F.) Arn. (borovica čierna) 2711 2711 111.00 35.33 11.00 9.50 8.00 výrazne zhoršená dlhodobo perspektívny bez ošetrenia bez podstatnej naliehavosti mierne šikmý rast (náklon kmeňa od 10° do 30°), zhutnený koreňový priestor, farebná zmena ihlíc, okliesnený strom, rastie v skupine, vnútorné zatienené konáre sú suché MULTIPOINT MULTIPOINT((-573190.6760471894 -1281047.4894303922)) 1
1085 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Pinus nigra (J. F.) Arn. (borovica čierna) 2712 2712 114.00 36.29 9.00 7.50 7.50 výrazne zhoršená dlhodobo perspektívny bez ošetrenia bez podstatnej naliehavosti mierne šikmý rast (náklon kmeňa od 10° do 30°), rastie v skupine, vnútorné zatienené konáre sú suché, okliesnený strom, farebná zmena ihlíc MULTIPOINT MULTIPOINT((-573187.5741996723 -1281050.974624179)) 1
1047 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Celtis occidentalis L. (brestovec západný) 2713 2713 228.00 72.57 19.50 16.00 18.00 silno narušená neperspektívny analýza stability koreňového systému prístrojovou metódou lokálna redukcia kvôli stabilizácii PO1: bezodkladne podozrenie na závažnejšie ochorenie, nezahojené rany po odlomených alebo odpílených konároch, asymetrická koruna, krížiace sa konáre MULTIPOINT MULTIPOINT((-573148.7174136199 -1281040.9192370952)) 1
1048 3. Šafárikovo námestie (Park Gábora Barossa) Celtis occidentalis L. (brestovec západný) 2714 2714 226.00 71.94 18.00 13.00 19.50 výrazne zhoršená dlhodobo perspektívny lokálna redukcia kvôli stabilizácii úprava podjazdovej výšky koruny PO1: naliehavo výmladky na báze kmeňa