poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
64/2023 ISB230126 &quot vypracovanie stavebnej časti a statiky PD na udržiavacie práce na akciu &quot &quot Oprava ŽB stropu dielne v Krematóriu&quot &quot &quot MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy PAVAND, s.r.o. &quot vypracovanie stavebnej časti a statiky PD na udržiavacie práce na akciu &quot &quot Oprava ŽB stropu dielne v Krematóriu&quot &quot &quot 4 462,00 € 892,40 € 5 354,40 € 6.7.2023 8.7.2023
65/2023 dohoda o dočasnom uložení diela ESET, s.r.o. MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy dohoda o dočasnom uložení diela 10.7.2023 12.7.2023
66/2023 Zmluva o prenájme parkovacích miest MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy CENTRAL PARKING, spol. s r.o. Zmluva o prenájme parkovacích miest 1 000,00 € 200,00 € 1 200,00 € 13.7.2023 15.7.2023
67/2023 ISB230132 poskytovanie služieb a dodanie materiálu týkajúcich vodoinštácií, kanalizácií a ústredného kúrenia na všetkých strediskách organizácie MARIANUM MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Rendex, spol. s r.o. poskytovanie služieb a dodanie materiálu týkajúcich vodoinštácií, kanalizácií a ústredného kúrenia na všetkých strediskách organizácie MARIANUM 59 900,00 € 11 980,00 € 71 880,00 € 14.7.2023 19.7.2023
68/2023 ISB230137 MAR11/2022-004 Komplexná starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 1.8.2023 do 31.12.2023 MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy PROarbor s.r.o. MAR11/2022-004 Komplexná starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 1.8.2023 do 31.12.2023 202 100,00 € 40 420,00 € 242 520,00 € 18.7.2023 20.7.2023
69/2023 ISB230121 vypracovanie realizačnej PD vodovodnej prípojky podľa platných vyhlášok a STN a EU noriem vrátane predpokladaných nákladov + výkaz, výmer a zabezpečenie inžinierskej činnosti MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Rendex, spol. s r.o. vypracovanie realizačnej PD vodovodnej prípojky podľa platných vyhlášok a STN a EU noriem vrátane predpokladaných nákladov + výkaz, výmer a zabezpečenie inžinierskej činnosti 3 300,00 € 660,00 € 3 960,00 € 30.6.2023 29.7.2023