poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
70/2023 DOP230095 Osobné ochranné pracovné pomôcky na 6 mesiacov MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy KORAKO plus, s.r.o. Osobné ochranné pracovné pomôcky na 6 mesiacov 135 453,52 € 27 090,70 € 162 544,22 € 3.8.2023 5.8.2023
71/2023 ISB230155 realizácia udržiavacích prác na cintorínoch Slávičie údolie, Vrakuňa a Martinský cintorín MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy PRO EXTERIÉR s.r.o. realizácia udržiavacích prác na cintorínoch Slávičie údolie, Vrakuňa a Martinský cintorín 21 307,70 € 4 261,54 € 25 569,24 € 8.8.2023 12.8.2023
72/2023 OKVZVH000002 Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch 7 093,15 € 7 093,15 € 9.8.2023 12.8.2023
73/2023 OKVZVH000003 Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch 2 000,00 € 2 000,00 € 9.8.2023 12.8.2023
74/2023 dodatok č.1 k Zmluve o dielo - vývoj SW(GIS) pre zobrazenie hrobových miest, predaj/nájom hrobových miest, inventarizácia hrobových miest, orientácia návštevníkov na cintorínoch v správe objednávateľa - I. etapa zo dňa 2.8.2022 MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy T-MAPY s.r.o. k Zmluve o dielo - vývoj SW(GIS) pre zobrazenie hrobových miest, predaj/nájom hrobových miest, inventarizácia hrobových miest, orientácia návštevníkov na cintorínoch v správe objednávateľa - I. etapa zo dňa 2.8.2022 15 800,00 € 3 160,00 € 18 960,00 € 21.8.2023 25.8.2023
75/2023 ISB230151 Základná starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 1.8.-31.12.2023 MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy PROarbor s.r.o. Základná starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM na obdobie od 1.8.-31.12.2023 25 196,00 € 5 039,20 € 30 235,20 € 21.8.2023 1.9.2023