Prehľad objednávok OLO a.s. 1.4.2023 - 31.5.2023
Číslo objednávky Predmet objednávky Hodnota objednávky bez DPH Dátum vystavenia objednávky Názov dodávateľa Adresa Obec PSČ IČO Číslo zmluvy
VOS/2023-278 Servis JCB 541-70 po 500 mth 1 588,80 € 2.5.2023 AKROM SK s. r. o. Veterná 968/8 Malinovo 90045 46441492
VOS/2023-272 Oprava vozidla BA 604 VV 784,97 € 2.5.2023 AUTO ROTOS, s.r.o. Pestovateľská 10 Bratislava 82104 31348653 111-40-21
VOS/2023-271 Servis vozidla BA 604 VV 240,00 € 2.5.2023 AUTO ROTOS, s.r.o. Pestovateľská 10 Bratislava 82104 31348653 111-40-21
VOS/2023-274 IV. Časť Iveco Prívesy _Oprava vozidla BA 902 XN / I02 1 428,44 € 2.5.2023 AUTO-IMPEX spol.s.r.o. Vlčie hrdlo 68 Bratislava 82107 17329477 79-40-22
VOS/2023-273 Odber a zhodnotenie drobného stavebného odpadu 5 460,00 € 2.5.2023 A-Z STAV,S.R.O. Biskupická 36 A Bratislava 82106 35813393
VOS/2023-276 Oprava búracieho kladiva 40,00 € 2.5.2023 A-Z STROJ, s.r.o. Trenčianska 66 Bratislava 82109 31327397
VOS/2023-275 Služby súvisiace s registráciou vozidiel na DI 707,00 € 2.5.2023 GILL Moravia, s.r.o. Dolní Lhota 115 Blansko, Česká republika 67801 03403327
OT/2023-74 Čerpadlo 454,00 € 2.5.2023 IMEX Pumpy, s.r.o Nitrianska 54 Hlohovec 92001 36242811