poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
76/2023 Zmluva o dielo č. INV 16/2023 Zmluva o dielo - geodetické zameranie inžinierskych sietí, zabezpečenie geologického a hydrogeologického prieskumu, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť, autorský dozor, stavebný dozor a na vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia pre investičnú akciu - Oporný múr cintorín Lamač MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy HADE s.r.o. Zmluva o dielo - geodetické zameranie inžinierskych sietí, zabezpečenie geologického a hydrogeologického prieskumu, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, inžiniersku činnosť, autorský dozor, stavebný dozor a na vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia pre investičnú akciu - Oporný múr cintorín Lamač 34 600,00 € 6 920,00 € 41 520,00 € 4.9.2023 8.9.2023
77/2023 Dohoda č. INV17/2023 Dohoda o odbere vody a vyúčtovaní nákladov MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Kongregácia Milosrdných sestieer Sv. kríža - Slovenská provincia Dohoda o odbere vody a vyúčtovaní nákladov 21.8.2023 8.9.2023
78/2023 HIS230018 &quot reštaurovanie kamennej pamätnej platne s nápisom &quot &quot PAMAT, 1945-1985&quot &quot , ktorá sa nachádza na Slavíne&quot MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy VooDoo Production s.r.o. &quot reštaurovanie kamennej pamätnej platne s nápisom &quot &quot PAMAT, 1945-1985&quot &quot , ktorá sa nachádza na Slavíne&quot 1 720,00 € 344,00 € 2 064,00 € 7.9.2023 14.9.2023
79/2023 VRA230033 reštaurovanie Centrálneho kríža na Martinskom cintoríne MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy VooDoo Production s.r.o. reštaurovanie Centrálneho kríža na Martinskom cintoríne 12 930,00 € 12 930,00 € 6.9.2023 14.9.2023
80/2023 č.zml. 5150938914 zmluva o združenej dodávke zemného plynu MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zmluva o združenej dodávke zemného plynu 2,94 €/ MWh 18.9.2023 19.9.2023
81/2023 ISB230171 zatrávnenie vyšliapaného chodníka v sektore 1 na Ondrejskom cintoríne MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy IGGY-TRADE s.r.o. zatrávnenie vyšliapaného chodníka v sektore 1 na Ondrejskom cintoríne 2 294,84 € 458,97 2 753,81 € 19.9.2023 21.9.2023
82/2023 dodatok č.1 zmluva o krátkodobom nájme pozemku Franco Real Estates s.r.o. MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy zmluva o krátkodobom nájme pozemku 22.9.2023 26.9.2023
83/2023 dodatok č.2 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacích miest MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy CENTRAL PARKING, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacích miest 19.9.2023 27.9.2023
84/2023 HIS230020 reštaurátorská údržba pamätnej tabule Sovietskej armády na na nemocnici na Karpatskej ulici č.2 MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy VooDoo Production s.r.o. reštaurátorská údržba pamätnej tabule Sovietskej armády na na nemocnici na Karpatskej ulici č.2 2 790,00 € 2 790,00 € 20.9.2023 27.9.2023
85/2023 Zmluva o dielo č. INV 21/2023 &quot Zmluva o dielo č. INV 21/2023 &quot &quot Rekonštrukcia Domu smútku - cintorín Rusovce, BA&quot &quot &quot MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Jozef Huska s.r.o. &quot Zmluva o dielo č. INV 21/2023 &quot &quot Rekonštrukcia Domu smútku - cintorín Rusovce, BA&quot &quot &quot 19 820,00 € 3 964,00 € 23 784,00 € 26.9.2023 28.9.2023