poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
86/2023 Zmluva o nájme pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom Kamenárstvo Berino s.r.o. MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o nájme pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom 5 500,00 € 1 100,00 € 6 600,00 € 3.10.2023 na dobu neurčitú 4.10.2023
87/2023 Zmluva o nájme administratívneho mobilného kontajnera a pozemkov Kamenárstvo Berino s.r.o. MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Zmluva o nájme administratívneho mobilného kontajnera a pozemkov 8 700,00 € 1 740,00 € 10 440,00 € 5.10.2023 7.10.2023
88/2023 ISB230180 vypracovanie odborného posudku a návrhu technického riešenia k existujúcej nehnuteľnosti objektu správcu MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Ing. Huska Jozef vypracovanie odborného posudku a návrhu technického riešenia k existujúcej nehnuteľnosti objektu správcu 1 440,00 € 1 440,00 € 6.10.2023 10.10.2023
89/2023 Zmluva o dielo č. INV 23/2023 Martinský cintorín - realizácia opravy hlavného chodníka MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy PRO EXTERIÉR s.r.o. Martinský cintorín - realizácia opravy hlavného chodníka 43 719,90 € 8 743,98 € 52 463,88 € 9.10.2023 10.10.2023
90/2023 ISB230181 vypracovanie PD s návrhom stavebno-technického riešenia oplotenia v Krematóriu odborne spôsobilými osobami MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy PAVAND, s.r.o. vypracovanie PD s návrhom stavebno-technického riešenia oplotenia v Krematóriu odborne spôsobilými osobami 2 550,00 € 510,00 € 3 060,00 € 6.10.2023 13.10.2023
91/2023 dohoda o ukončení zmluvy o vybudovaní odberného miesta a zabezpečení dočasnej dodávky elekrickej energie MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Dopravný podnik Bratislava, a.s. dohoda o ukončení zmluvy o vybudovaní odberného miesta a zabezpečení dočasnej dodávky elekrickej energie 6.10.2023 17.10.2023
92/2023 Memorandum o spolupráci - testovacia prevádzka Bratislavské centrum služieb MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Memorandum o spolupráci - testovacia prevádzka 6.10.2023 17.10.2023
93/2023 Zmluva o dielo č. INV 25/2023 Cintorín Prievoz - kamenárske práce - zhotovenie urnových schránok na dvoch ŽB stenách MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Kamenárstvo sv. Vincenta de Paul s.r.o. Cintorín Prievoz - kamenárske práce - zhotovenie urnových schránok na dvoch ŽB stenách 15 836,00 € 3 167,20 € 19 003,20 € 16.10.2023 18.10.2023
94/2023 KVE230025 Nákup materiálu čečina MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Jozef Hlavatý Nákup materiálu čečina 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 € 17.10.2023 20.10.2023
95/2023 ISB230187 Dodanie malotraktora a traktorovej kosačky MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Šupa Marián - ŠUPA TECHNIKA Dodanie malotraktora a traktorovej kosačky 20 200,00 € 4 040,00 € 24 240,00 € 13.10.2023 20.10.2023