Prehľad objednávok OLO a.s. 1.8.2023 - 31.8.2023
Číslo objednávky Predmet objednávky Hodnota objednávky bez DPH Dátum vystavenia objednávky Názov dodávateľa Adresa Obec PSČ IČO Číslo zmluvy
OT/2023-121 Laboratórium 22,00 € 1.8.2023 CENTRALCHEM, s.r.o. Račianska 66 Bratislava 83102 51324440
VOT/2023-256 Dobný nákup 6,73 € 1.8.2023 GM ELECTRONIC Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 58 Bratislava 82105 31352324
OS/2023-141 Servis kompresora K3 BOGE SF100-2 1 156,30 € 1.8.2023 INTERKONTAKT spol.s.r.o. Mierová 129 Bratislava 82105 17323843 25-50-08
VOS/2023-460 Internet Business n ZD Rača a 36 mes. 2 124,00 € 1.8.2023 ISPER, s.r.o. Topoľčianska 18 Bratislava 85105 35953888
VOS/2023-459 Výmena nefunkčných svietidiel na stožiaroch v areáli ZEVO 830,00 € 1.8.2023 JASA, s.r.o. Hrachová 16 Bratislava 82105 35949813
OS/2023-142 Servis čerpadla ISH (SARMAT) 2 360,52 € 1.8.2023 KSB Čerpadlá a armatúry Gagarinova 7 Bratislava 82101 31367445 177-50-22
VOS/2023-458 Revízia čistenie nádrží PHM 2 080,00 € 1.8.2023 MICHEL SERVIS s.r.o. Dolné Obdokovce 332 Dolné Obdokovce 95102 36827665
VOT/2023-257 Spojovací mat. 350,50 € 1.8.2023 Reca Slovensko s.r.o. Vajnorská 134/B Bratislava 83104 35789140