poradové číslo interné číslo zmluvy Číslo zmluvy Názov zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Hodnota zmluvy bez DPH výška DPH Hodnota zmluvy celkom Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum skončenia platnosti (doba určitá) Dátum účinnosti zmluvy
143/2023 zmluva o spracúvaní osobných údajov MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy Bratislavské centrum služieb zmluva o spracúvaní osobných údajov 27.10.2023 7.11.2023
144/2023 722/UNB/2023 zmluva o preprave mŕtvych Univerzitná nemocnica Bratislava MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy zmluva o preprave mŕtvych 540 000,00 € 540 000,00 € 27.10.2023 na 48 mesiacov 7.11.2023
145/2023 HIS230025 reštaurovanie vybraných prvkov interiéru obradnej miestnosti NKP Slavín MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy VooDoo Production s.r.o. reštaurovanie vybraných prvkov interiéru obradnej miestnosti NKP Slavín 8 630,00 € 8 630,00 € 30.10.2023 8.11.2023
146/2023 HIS230026 oprava poškodených plôch kamennej dlažby, schodov a obkladov po čistení farby na pamätníku NKP Slavín MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy VooDoo Production s.r.o. oprava poškodených plôch kamennej dlažby, schodov a obkladov po čistení farby na pamätníku NKP Slavín 9 100,00 € 9 100,00 € 31.10.2023 8.11.2023
147/2023 č. PRO2/2023 dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok Depaul Slovensko MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 2 664,29 € 532,85 € 3 197,15 € 26.10.2023 10.11.2023
148/2023 č. PRO3/2023 dodatok č.2 k dohode o splátkach Depaul Slovensko MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy dodatok č.2 k dohode o splátkach 50 677,85 € 50 677,85 € 26.10.2023 10.11.2023
149/2023 HIS230029 reštaurátorská obnova vojenského hrobu Jánosa Kecskésa, umiestnený na Tichej ulici v Bratislave MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy VooDoo Production s.r.o. reštaurátorská obnova vojenského hrobu Jánosa Kecskésa, umiestnený na Tichej ulici v Bratislave 2 680,00 € 536,00 € 3 216,00 € 9.11.2023 11.10.2023
150/2023 DOP230130 dodávka pohrebných truhiel + pohrebné doplnky MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy KORAKO plus, s.r.o. dodávka pohrebných truhiel + pohrebné doplnky 459 064,20 € 91 812,84 € 550 877,04 € 9.11.2023 11.10.2023
151/2023 zmluva o združenej dodávke elektriny MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy G&amp E Trading, a.s. zmluva o združenej dodávke elektriny 15,95 €/MWh 13.11.2023 15.11.2023
152/2023 ISB230213 dodania a výsadba stromov a kríkových skupín jeseň 2023 MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy IGGY-TRADE s.r.o. dodania a výsadba stromov a kríkových skupín jeseň 2023 40 149,00 € 8 029,80 € 48 178,80 € 14.11.2023 16.11.2023